YIL O'QITUVCHISI

“Йилнинг энг яхши фан ўқитувчиси” 2017 йил

“Йилнинг энг яхши фан ўқитувчиси” танловига барча фанлар бўйича олий маълумотли ўқитувчилар тўлиқ қамраб олинади.
                                                                Танловни ўтказиш босқичлари
“Йилнинг энг яхши фан ўқитувчиси” танлови қуйидаги босқичларда ўтказилади:
1- босқич - туман (шаҳар) миқѐсида февраль-март
2-босқич - Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва вилоят босқичи миқѐсида - апрель
3-босқич- Республика миқѐсида май.
             Танлов Халқ таълими вазирининг 2017 йил 26 январдаги “Халқ таълими тизимида “Йилнинг энг яхши фан ўқитувчиси” республика танловини ўтказиш тўғрисида”ги 31-сонли буйруғининг 4-иловасида тасдиқланган фанлар асосида ўтказилади.
Танловнинг туман, (шаҳар) ва Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва вилоят босқичлари қуйидаги тартибда ўтказилади
1-босқич. Туман (шаҳар) ларда танлов барча мактаб ўқитувчиларининг юқорида кўрсатилган жадвалдаги фанлар бўйича февраль-март ойида, вилоят босқичи апрель ойида ташкил этилади.
         Туман (шаҳар) ва вилоят босқичида ҳакамлар ҳайъати таркиби ҳар бир фандан илғор ўқитувчилар, методистлар ва ҳудудий халқ таълими ходимларини қайта тайѐрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институтининг фан мутахассислари ва олий ўқув юрти, касб-ҳунар коллежи ва академик лицейининг ўқитувчиларидан иборат ҳакамлар ҳайъати комиссияси таркиби тузилади ҳамда ташкилий қўмита томонидан тасдиқланади.
           Биринчи шартда тест синовлари онлайн тарзда ўтказилади. Тест синовларини ўтказиш учун ҳар бир туман (шаҳар)ХТМФМТТЭ бўлимлари иштирокчилар сонидан ва буйруқ билан белгиланган муддатдан келиб чиққан ҳолда интернет тармоғига уланган (интернет тезлигини ошириш чоралари кўрилиши шарт) компьютер синфларини ташкил этишлари лозим, бунда туман (шаҳар) ХТМФМТТЭБга берилган 20 та ва инглиз тили кабинетлари учун берилган ноутбуклар ва мактабларнинг информатика хоналаридан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Тест синовлари бошлангунга қадар xt.uzedu.uz электрон базасига педагог ходимлар тўғрисидаги маълумотларни киритиш талаб этилади. Тест синовлари жараѐнида ушбу базага киритилган ўқитувчилар топшириш имкониятига эга бўладилар. Тест натижалари бўйича ўқитувчилар (мактаб, туман, шаҳар, ҳудудий бошқармалар)нинг рейтинги чиқарилишини инобатга олиб, олий маълумотли ўқитувчиларни тўлиқ иштирокини таъминлаш мақсадга мувофиқ. Туман (шаҳар) босқичида белгиланган фанлар бўйича тест синовларини якунлаган куни Республика ташкилий қўмитаси томонидан иккинчи шартда иштирок этадиган иштирокчилар рўйхати тақдим этилади.
           Мазкур шартда ўқитувчиларга иштирокчилардан мутахассислик фани йўналиши бўйича 50 (эллик) тадан тест топшириқлари берилади. Тест саволларининг ҳар бири 1 (бир) балл билан баҳоланади. Жами 50 (эллик) баллни ташкил этади. Тест аппеляция қилинмайди.Тест синови барча ҳудудларда Республика ташкилий қўмитаси томонидан тасдиқланган жадвал асосида электрон (онлайн) тарзда ўтказилади. Тестлар Қорақалпоқ тили ва адабиѐти, рус тили ва адабиѐти (ўзбек ва бошқа тилларда ўқитиладиган гуруҳларда), рус тили ва адабиѐти (рус), немис тили, француз тили, тарих, миллий  истиқлол ғояси фанларидан тест топшириш жараѐни учун 75 (етмиш беш) минут, физика, математика, кимѐ, информатика фанларига 90 (тўқсон) минут вақт берилади.

1-шартда иштирокчилардан 40 (қирқ) баллдан кам балл тўплаган иштирокчи кейинги шартга ўтказилмайди.
2-шарт: Иштирокчиларга мутахассислиги ва методикадан умумий 5 та савол берилади. Ҳар бир савол 5 (беш) балл билан баҳоланади, умумий 25 (йигирма беш) балл. Шундан биринчи ва иккинчи шартлар йиғиндиси 60 (олтмиш) баллдан кам балл тўплаган иштирокчи кейинги шартга ўтказилмайди.

            Иккинчи шарт қуйидаги тартиб асосида ўтказилади:
Ўқитувчилар танлов бошлангандан сўнг аудиториядан чиқиши, бир-бирлари билан гаплашиши, жавобларни бир-бирига кўрсатиши, китоблардан фойдаланиши, бошқаларга кўмаклашиши тақиқланади.
           Икинчи шарт бўйича топшириқлар кўп вариантлилик асосида тайѐрланади ва халқ таълими вазирлигининг веб сайтига 2- шарт бўйича намунавий саволлар ѐзма иш бўлиб ўтадиган кундан камида 10 (ўн) кун олдин жойлаштирилади.
           Ёзма иш бўлиб ўтадиган куни ѐзма ишдан бир соат олдин туман(шаҳар) ХТМФМТТЭ бўлимлари мудирларига электрон тармоққа жойлаштирилган ѐзма иш топшириқларини (компьютерда генерация қилинган) юклаб олиш учун пароль юборилади, улар паролни киритиб топшириқ вариантини юклаб олади ва конвертга солиб муҳрлайди.
           Муҳрланган тошириқлар аудитория раҳбарлари ва ҳакамлар ҳайъати иштирокида очилиб, экспертизадан ўтказилади, ҳакамлар ҳайъати томонидан далолатнома тузилади ва имзоланади. Ҳакамлар ҳайъатининг ўзлари билан олиб келган топшириқларни киритиш тақиқланади.
          Ёзма иш ўтадиган хонада иштирокчилар гувоҳлигида ѐзма ишни бошлаш ва тугатиш вақти доскага ѐзиб қўйилади.
Белгиланган вақт тугаганидан сўнг иштирокчиларнинг ишлари аудитория раҳбари томонидан йиғиб олинади. Аудитория раҳбари хонадан чиқмаган ҳолда ѐзма ишларнинг титуль варағига ва ҳар бир саҳифасига шифр белгисини қўяди. Сўнгра уни текшириш учун титуль варағи олинган ҳолда ҳакамлар ҳайъати раисига топширади. Шундан сўнг иштирокчиларга ѐзма иш натижасини эълон қилиш муддати айтилиб, уларга жавоб берилади. Аудиторияга таклиф этилган ҳакамлар ҳайъати аъзолари шу аудиторияда ишларни текширади.
Ёзма топшириқлар ҳар бир ҳакамлар ҳайъати аъзоси томонидан алоҳида текширилади, ҳар бир топшириқ учун қўйилган баллар жадвалга туширилади ва ҳакамлар ҳайъати аъзолари фикрлари асосида умумий тақриз ѐзилади ҳамда имзоланади.
         Ҳакамлар ҳайъати раиси якуний баҳони ўртача арифметик қиймат сифатида аниқлайди, қайдномага кўчириб қўяди ҳамда шу куннинг ўзида ѐзма топшириқ натижаларини эълон қилади ва эълонлар тахтасига осиб қўйилади.

                                                                                   Республика босқичини баҳолаш мезони
1-шарт: Мазкур шартда ўқитувчиларга иштирокчилардан мутахассислик фани йўналиши бўйича 50 (эллик) тадан тест топшириқлари берилади. Тест саволларининг ҳар бири 0,5 (ярим) балл билан баҳоланади. Жами 25 (йигирма беш) баллни ташкил этади. Тестлар Қорақалпоқ тили ва адабиѐти, рус тили ва адабиѐти (ўзбек ва бошқа тилларда ўқитиладиган гуруҳларда), рус тили ва адабиѐти (рус), немис тили, француз тили, тарих, миллий истиқлол ғояси фанларидан тест топшириш жараѐни учун 75 (етмиш беш) минут, физика, математика, кимѐ, информатика фанларига 90 (тўқсон) минут вақт берилади.
         Тест синови Республика ташкилий қўмитаси томонидан тасдиқланган жадвал асосида электрон тарзда ўтказилади.
1-шартда иштирокчилардан 20 (йигирма) баллдан юқори балл тўплаган иштирокчи кейинги шартга ўтказилади.
2-шарт: Иштирокчиларга мутахассислиги ва методикадан умумий 5 та савол берилади. Ҳар бир савол 5 (беш) балл билан баҳоланади, умумий 25 балл. Шундан биринчи ва иккинчи шартлар йиғиндиси 40 (қирқ) баллдан юқори бўлса, иштирокчи кейинги 3-шартга қўйилади.
3-шарт: Иштирокчилар мазкур шартда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда дарс ишланмаси ва унинг тақдимотини (презентация) тайѐрлайдилар. Ушбу шарт 25 (йигирма беш) балл билан баҳоланади. Дарс ишланмасини ѐзишга 2 (икки) соат вақт ажратилади.                                                                                                                                                              4-шарт: Иштирокчилар томонидан ўтиладиган дарс машғулотлари мавзулари рўйхати халқ таълими вазирлигининг вебсайтида 3- шарт ўтадиган кундан камида 20 (йигирма) кун олдин жойлаштирилади ва бу мавзуларга республика босқичига йўлланма олган иштирокчилар тайѐргарлик (дарс ишланмаси, тақдимоти ва бошқа методик маҳсулотларни ишлаб чиқиши) кўриб бориши мумкин.

         Дарс машғулоти ўтиладиган, яъни 3- шарт бўладиган кун ушбу мавзулардан биттаси қуръа ташлаш йўли билан танланади ва нотаниш синфда дарс ўтилади. Дарсга тайѐргарлик кўриш учун 10 (ўн) минут вақт берилади ва тайѐргарлик кўриш жараѐнида иштирокчи ўзи олдиндан ишлаб чиққан дарс ишланмаси, тақдимоти ва бошқа методик маҳсулотларидан фойдаланиши мумкин.
Дарс жараѐни вилоят босқичининг 3- шарти учун белгиланган мезонлар асосида 25 балл билан баҳоланади:
         Республика босқичида 4 (тўрт)та шарт бўйича 76 (етмиш олти) баллдан юқори кўрсаткичга эга бўлган иштирокчилардан бир нафари 1-ўрин, бир нафари иккинчи, бир нафари учинчи ўринни эгаллаб, ғолиб бўладилар.

1-босқич 

   

         

Алиева Наргиза Кахрамановна

                                             МАЪЛУМОТНОМА

2009 йил 26 августанбуен:Юнусобод тумани 51- мактаб француз тили ўқитувчиси

Тугилган йили:                                                             Тугилган жойи:

19.06.1988                                                                      Тошкент шахри

Миллати:                                                                       Партиявийлиги:

Узбек                                                                               Узбекистон ХДП

Малумоти:                                                                    Тамомлаган:

Олий 2008 йил, Мирзо Улугбек номидаги

Узбекистон Миллий Университети

Маълумоти буйича мутахассислиги: хорижий филология ваадабиет

Илмий даражаси:                                                         Илмийунвони:

Йўқ

Кайси чет тилларинибилади:

Рус тили, Француз тили

 Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

Mes occupations - 6кл разработка

Ko’chirib olish

Tachkent- 6 класс разработка

Ko’chirib olish

Vive le sport - 7 класс разработка

Ko’chirib olish

Документы

Ko’chirib olish

Кружок

Ko’chirib olish

Методы

Ko’chirib olish

Объективка

Ko’chirib olish

Présentation du professeur de  l’école

Ko’chirib olish

Famille. Ma famille est grande

Ko’chirib olish

Portfolio

Ko’chirib olish

Tachkent – ma villenatale

Ko’chirib olish

 

Djamalova Lobarxon Askarovna

 Ma'lumotnoma

U 2009 yildan buyon Yunusobod tumani 70-sonli maktabda geografiya va iqtisodiy bilim asoslari fanlari o’qituvchisi lavozimida ishlaydi

Tug`ilgan yili:                                                  Tug`ilgan joyi:

15.01.1988 yil                                              Toshkent shahar

Millati:                                                               Partiyaviyligi:

O`zbek                                              Partiyaga ega emas

Ma’lumoti:                                                       Tamomlagan:

Oliy                                                   TDPU 2009-yil

 

 

Ma’lumoti bo`yicha mutaxasisligi:              Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari          

                                                                         fanlari o`qituvchisi

Ilmiy darajasi:                                                  Ilmiy unvoni:

Ega emas                                                            Ega emas

Qaysi chet tillarini biladi:

Rus, ingliz tili (lug`at yordamida)  

Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

“Quruqlik transporti”

Ko’chirib olish

Eron Islom Respublikasi.

Afg‘oniston Islom Respublikasi.

Pokiston Federativ Islom Respublikasi

Ko’chirib olish

“Qiziqarli geografiya” to‘garagi yillik ish rejasi

Ko’chirib olish

Hujjatlar to’plami

Ko’chirib olish

“Atrof-muhitning ifloslanishi”

Ko’chirib olish

“MEN  O‘QITUVCHIMAN”

Ko’chirib olish

Innovatsion pedagogik loyihasi

Ko’chirib olish

MA’LUMOTNOMA

Ko’chirib olish

Navro‘zi olam muborak.

Ko’chirib olish

«Men tanlagan kasb».

Ko’chirib olish

 

IKROMOVA SHAHNOZA JABBARALYEVNA

Ikramova Shahnoza Jabbaraliyevna

Tug`ilgan yili : 16.10.1982           

Tug`ilgan joyi: Toshkent viloyati

Millati:  O`zbek                       

Partiyaviyligi: Partiya a`zosi emas

Ma`lumoti: Oliy – 2006 yil Nizomiy nomidagi TDPU

Mutaxassisligi: Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari, huquq

Malaka toyifasi : II malaka toyifasi 02.06. 2015

Ilmiy darajasi: Ilmiy darajasi yo`q

Qaysi chet tillarini biladi: Rus, ingliz

Davlat mukofotlari bilan taqdirlanganmi: Taqdirlanmagan

Deputatlikka saylanganmi: Saylanmagan

 Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

Ko’chirib olish

   

 

Kuchkarova Xolbegim Djabbarovna

Kuchkarova Xolbegim Djabbarovna
Tug’ilgan yili 16.07.1967y
Ma’lumoti oliy. Tugatgan OTM: TDCHTDI 1992-yil
Mutaxassisligi : nemis tili, milliy maktablarda rus tili va adabiyoti.
Egallab turgan lavozimi : o’zbek tili o’qituvchisi
Toifasi : II
Malaka oshirgan vaqti: 2012 yil o’zbek tili
Qayta tayyorlovdan o’tganligi: 2001 yil o’zbek tili
O’qituvchilik faoliyati: 21 yil
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

Ko’chirib olish

   

Hoshimova Gulchexra Abdikarimovna

Tug`ilgan yili : 17. 12. 1972          

Tug`ilgan joyi: Toshkent shahar

Millati:  Uyg`ur                       

Partiyaviyligi: Partuiya a`zosi emas

Ma`lumoti: oliy – 2006 yil O`zbekiston davlat konservatoriyasi

Mutaxassisligi: Musiqa o`qituvchisi, musiqashunos

Malaka toyifasi : II malaka toyifasi 15.02. 2013

Ilmiy darajasi: Ilmiy darajasi yo`q

Qaysi chet tillarini biladi: Uyg`ur, rus, ingliz, nemis

Davlat mukofotlari bilan taqdirlanganmi: Taqdirlanmagan

Deputatlikka saylanganmi: Saylanmagan

 

Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

Ko’chirib olish

   

               

Ergasheva Zebo Maxamatayupovna

Ishtirokchi haqida ma'lumotnoma

 

l.Umumiyma'lumot

Manzili

Yunusobodtumani11-8-75

Familyasi:

Ergasheva

Ismi:

Zebo

Otasiningismi:

Maxamatayupovna

Tug'ilganoyi, yili, joyi:

22.12.1974

2. Ishfaoliyati

Lavozimi (shtatjadvaliasosida)

Boshlang'ichsinfo'qituvchisi

Ishjoyi (nomi)

Yunusobodtumani 250-maktab

Та'limmuassasasiningrahbariismi, familyasi

SalamovaMaxbubaNartojiyevna

Ishgaqabulqilinganvaqti

2002yilsentabr

10 yildavomidaishlaganishjoyi

Yunusobodtumani 250-maktab

O'qituvchilikfaoliyatidao'rindoshlik (qachon, qayerda, kimsifatida)

Yo'q

Sinfrahbarligi

2-"B"

Pedogogikfaoliyati (staji)

15yil

Toifasi

2

3. Ma'lumoti

Ma'lumoti(qachon, qayernitugatgan, mutaxasisligi

ToshkentViloyatDavlatpedagogikainstituti1992-1997o'quvyili

Tilniibilishi(qanchalikbilislariniko'rsatish)

Rus, ingliz (lug'atasosida)

Nomzodligi (borbo'lsa), dissertatsiyaishiningmavzusi

Yo`q

4. Jamoatchilikfaoliyati

O'qituvchilikfaoliyatidao'rindoshlik (qachon, qayerda, kimsifatida)

Yo'q

Hukumat, jamoavaxalqaromukofotlari (olganyilinominiko'rsatish)

Yo'q

Jamoatashkilotlarigaa'zoligi (kirganyilivanomi)

Yo'q

 

 Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

Ko’chirib olish

   

 

Sobirova Zulxumor Serkinovna

 

Tug`ilgan yili : 18. 03. 1972          

Tug`ilgan joyi: Toshkent shahar

Millati:  O'zbek                       

Partiyaviyligi: Partuiya a`zosi emas

Ma`lumoti: oliy – 1995 yil Toshkent davlat Pedagogika instituti

Mutaxassisligi:Boshlangi'ch ta'lim metodikasi

Malaka toyifasi : II malaka toyifasi 15.07. 2015

Ilmiy darajasi: Ilmiy darajasi yo`q

Qaysi chet tillarini biladi: rus, ingliz, nemis

 Davlat mukofotlari bilan taqdirlanganmi: Taqdirlanmagan

 Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

Ko’chirib olish

   

 

Zaitova Sanobar Abdurahimovna

1978 yil 19- iyulda Toshkent shahrining Yunusobod tumanida ziyoli oilasida tug’ilgan.

2009yil Nizomiy nomidagi Toshkent davlat  pedagogika  universitetining  Kasbiy ta’lim (servis) 

fakultetida taxsil olgan. U o’zining mehnat faoliyatini 2000-yildan boshlab Yunusobod tumanidagi

274-sonli umumta’lim maktabda mehnat ta’limi fani o’qituvchisi sifatida boshlab,

o’z ishini davom ettirib kelmoqda. 

 

 

 

 

                                                  

 Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

Ko’chirib olish

   

 

ASROROVA ROZIYAXON MO`MINXONOVNA

 

МАЪЛУМОТНОМА

 

 У 2011 йил  25 июлдан буён:

Юнусобод тумани, 150-мактаб биология фани ўқитувчиси,

Тошкент шаҳар халқ таълими бош бошқармаси ахборот тахлил бўлими ходими
 

 

 

 

 

Туғилган йили:

Туғилган жойи:

29.09.1981

Тошкент вилояти, Пискент тумани

 

Миллати:

Партиявийлиги:

ўзбек

ЎзХДП аъзоси

 

Маълумоти:

Тамомлаган:

олий

2002 йил, Тошкент давлат аграр университети (сиртқи)

 

Маълумоти бўйича мутахассислиги:

Агрономия, биология ўқитувчиси

 

Илмий даражаси:

йўқ 

Илмий унвони:

йўқ

 

Қайси чет тилларини билади:

рус тили

 

 

Yil o'qituvchi ko'rik tanloviga taqdim etgan hujjatlari

Axborot xarita

Ko’chirib olish

Асророва объективка

Ko’chirib olish

Карточка

Ko’chirib olish

Лойиҳа

Ko’chirib olish

Тўгарак режа.doc

Ko’chirib olish

Портфолио

Ko’chirib olish

 

 

 

MANZIL

BIZ BILAN ALOQA

+99871 221-86-42

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toshkent shahar,

       Yunusobod tumani,
       
       13-mavze, 5-uy

       Pochta indeksi: 100194